Saavutettavuusseloste

Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee lastenkulttuuriviikot.fi -verkkosivustoja.

Sivuston sisältö on julkaistu 31.1.2022.

Vaatimustenmukaisuus

Kymenlaakson ja Loviisan kuntien yhteinen Lasten kulttuuriviikot -tapahtumakokonaisuuden verkkosivusto vastaa pääosin (klikkaa linkkiä) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

lastenkulttuuriviikot.fi -verkkosivusto sisältää muutaman .pdf ja .png-päätteisen liitetiedoston, jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Sama tieto löytyy kuitenkin sivustolta tekstimuodossa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 28.1.2022 ja se perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon. Sivusto on testattu lisäksi mm. Google Lighthouse -ohjelmalla.

Palaute ja yhteystiedot

Lastenkulttuuriviikot.fi -sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kulttuuri(a)kotka.fi tai puhelimitse numeroon 040 1906 815.

Vellamo-kanavan saavutettavuus

Vellamo-kanavalle tuotettujen videotallenteiden saavutettavuusseloste lötyy TÄSTÄ