Tiedepilotti

Tervetuloa mukaan Tieteen ihmeelliseen maailmaan! 

Kohderyhmä: Kymenlaakson ja Loviisan esikoulut

Haluatko mukaan maksuttomaan tiedepilottiin? Lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Koppa ja Kirsi Puustinen Tampereen tiedekerhosta mahdollistavat Kymenlaakson ja Loviisan alueella kiertävien tiedemateriaalipakettien lainauksen esikouluihin. Jos olet kiinnostunut tiedekasvatuksen kehittämisestä osana työtäsi  ja lainaamaan tiedemateriaalipaketteja yksikköösi, ilmoita ryhmäsi mukaan maksuttomaan tiedepilottiin 6.5. klo 15 mennessä alla olevasta linkistä. 

Tiedepilotin aloitustilaisuus järjestetään ma 13.5. klo 9.30-10.30 Teamsissa. Aloitustilaisuudessa julkaistaan tiedemateriaalipakettien lainausaikataulut Kymenlaakson ja Loviisan alueella sekä tutustutaan materiaaliin. Aikataulut ovat nähtävillä 14.5. alkaen tällä sivulla. Tilaisuutta ei tallenneta. Liittymislinkki julkaistaan tällä sivulla.

Mitä pilotissa tehdään ? Pilotissa on mahdollisuus lainata kiertävä tiedevälinepaketti, jossa on videolla ohjeet tiedetehtävien tekemiseen = kolme eri tiedeoppituntia sekä extrana karkkitehtuuri-rakennustehtävä. Laina-aika on 1 viikko. 

Miksi? Haluamme Koppa-verkostossa kehittää lasten tiedekasvatusta ja pilotoimme uusia toimintamalleja osaksi kuntien kulttuuripolkuja, jotka lisäävät saavutettavuutta.

Mitä pilotin jälkeen? Pohdimme tiedevälinepaketin jatkokäyttöä ja kiertävän konseptin toimivuutta ja teemme mahdolliset jatkosuunnitelmat. 

Lainattavia tiedepaketteja on 3 kpl Kymenlaakson ja Loviisan alueella. Suunnittelemme ilmoittautumislomakkeiden mukaan aikataulun tälle vuodelle. Pilotit alkavat toukokuussa 20.5. ja loppuvat joulukuussa 13.12.2024. 

Laina-aika yksikköä kohden on noin 1 viikko. Jaamme pilottiajat eri kuntien ja kaupunkien yksiköiden kesken ja suunnittelemme aikataulun toteutukselle lähetettyjen lomaketietojen pohjalta. Lomakkeessa voit ilmoittaa ne ajankohdat, jotka ei ole yksikkönne kannalta mahdollisia. Tiedevälinepaketti kiertää eri kuntien ja kaupunkien eskareita. Pyrimme suunnittelemaan aikataulun niin, että materiaalipaketin noutaa aina seuraava lainaaja oman kaupungin/kunnan esiopetuksesta.  Mikäli samoissa yksiköissä toimii myös päiväkoti, joka haluaa kokeilla tiedetehtäviä lasten kanssa (suositus 4+), merkitkää myös tieto tästä ja mahdollinen osallistujamääräarvio ilmoittautumislomakkeeseen. Pilotti on ensisijaisesti suunnattu esikoululaisille, mutta myös saman yksikön päiväkodit voivat osallistua halutessaan. Toivomme myös, että kaikki tiedepakettia lainaavat yksiköt täyttävät lainausjakson jälkeen palautelomakkeen, joka avautuu tälle sivustolle toukokuussa.


Tiedepaketin sisältö ja ilmoittautuminen pilottiin

Mukaan ilmoittautuneet saavat pdf esitteen sähköpostilla toukokuussa, joka tutustuttaa tarkemmin tiedepaketin sisältöön, tehtäviin, materiaaleihin, ohjeisiin ja videoihin. Materiaali on tarkoitettu käyttöön vain lähetetyille henkilöille/pilottiyksikköihin ja sitä ei saa jakaa eteenpäin. Kaikki sama ohjeistus ja qr -koodilinkit mukana myös lainattavassa tiedepaketissa.

  • Sisältää 3 erilaista tiedetehtävää /tiedeoppituntia toteutettavaksi esiopetuksessa sekä extratehtävän. Aiheina liukeneminen ja väriliuokset, värilabra ja pintajännitys sekä lisäksi vaahtokarkkiarkkitehtuuri.
  • Selkeä ohjaajan opas
  • Kaikki välineet mukana, selkeät ohjeet ja ohjevideot noin 10 min per video, jotka linkitetty Qr-koodilla tiedepakettiin. Videot voidaan katsoa lasten kanssa ennen tiedetehtävän aloitusta.

Yhden tehtävän tekemiseen on hyvä varata vähintään 30 minuuttia, valmisteluaika noin 15 min. 


Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen lähetettyjä lomakkeita ei valitettavasti voida huomioida vuoden 2024 toiminnassa. 


Muuta huomioitavaa

Pyytäisimme, että kukin tiedepakettia lainaava yksikkö (jos vain mahdollista) täydentäisi lainauksen jälkeen paketin "kuluvat osat" takaisin takaisin, esim. kreppipaperisuikaleet sekä karkkitehtuurin lisätehtävän välineet: vaahtokarkit ja spagetit.  Käytetyt spagetit ja vaahtokarkit tulee heittää pois. Suurin osa välineistä on pestäviä ja uudelleen käytettäviä. Paketista voi halutessaan valita tehtäväksi oman valinnan mukaan tiedetehtävät tai kaikki kolme ja lisätehtävän.

Tiedepaketti haetaan lainaksi oman kunnan/kaupungin alueella sijaitsevalta esikoululta henkilökunnan toimesta lainausaikataulun mukaisesti, joka laaditaan pilottiin mukaan ilmoittautuneiden kesken ja julkistetaan 13.5. Pilottiin ilmoittaudutaan yllä olevasta linkistä.


Ma 13.5. klo 9.30-10.30 Tiedepilotin esittely, Teams 

Kirsi Puustinen Tampereen tiedekerhosta esittelee tiedepaketin sisältöä. Tapahtumasta ei tehdä tallennetta. 

Mikäli et pääse osallistumaan Teamsiin ja olet kuitenkin kiinnostunut osallistumaan pilottiin/olet ilmoittanut ryhmäsi mukaan, tarkat kuvaukset tiedepaketin sisällöstä videoineen löytyvät myös sähköpostilla kaikille osallistuneille toukokuussa lähetettävästä pdf-materiaalista.

Liittymislinkki julkaistaan tässä.


Anna palautetta pilotista

Tähän avataan palautelomakelinkki, josta voit antaa palautetta tiedepaketin sisällöstä ja toimivuudesta yksikössänne lainauksen jälkeen. Linkki avautuu 20.5.


Tulossa marraskuussa 2024

Suunnittelemme Tiedelähetti-koulutusta Kotkaan syksylle 2024. Koulutus järjestetään iltakoulutuksena. Lisätietoa päivitetään kevään aikana.